اخبار گرگان و گلستان|کاسپین خبرآغاز امتحانات نهایی خرداد ماه با شرکت ۵۰ هزار و ۶۵۳ دانش آموز گلستانی
مدیر کل آموزش و پرورش گلستان گفت: امتحانات نهایی مقطع متوسطه دوم با شرکت ۵۰ هزار و ۶۵۳ دانش آموز گلستانی امروز آغاز شد.

به گزارش  کاسپین خبر  به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سید رضا نظری گفت:برنامه جدید امتحانات نهایی از امروز اجرایی شد و امروز دانش آموزان پایه‌های دهم و یازدهم در آزمون شرکت کردند.

او در بازدید از چند حوزه امتحان نهایی در شهر گرگان گفت:پنجاه هزار و ۶۵۳ دانش آموز مقطع دوم متوسطه در گلستان امسال در امتحانات نهایی خرداد ماه شرکت می‌کنند که از این میان چهل و دو هزار و ۸۶۳ نفر دانش‌آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و هفت هزار و ۷۹۰ نفر متقاضی ترمیم نمره هستند.

وی با بیان اینکه ۲۲۸ حوزه امتحان نهایی در سراسر استان برای برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان تجهیز شده است افزود:امنیت این حوزه‌ها توسط مراقبین و همچنین دوربین‌های نظارتی تامین می‌شود و همچنین تمامی حوزه‌ها به وسایل سرمایشی مناسب مجهز شده اند.سیدرضا نظری گفت:برنامه جدید امتحانات نهایی از امروز اجرایی شد و امروز دانش آموزان پایه‌های دهم و یازدهم در آزمون شرکت کردند.

او در بازدید از چند حوزه امتحان نهایی در شهر گرگان گفت:پنجاه هزار و ۶۵۳ دانش آموز مقطع دوم متوسطه در گلستان امسال در امتحانات نهایی خرداد ماه شرکت می‌کنند که از این میان چهل و دو هزار و ۸۶۳ نفر دانش‌آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و هفت هزار و ۷۹۰ نفر متقاضی ترمیم نمره هستند.

وی با بیان اینکه ۲۲۸ حوزه امتحان نهایی در سراسر استان برای برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان تجهیز شده است افزود:امنیت این حوزه‌ها توسط مراقبین و همچنین دوربین‌های نظارتی تامین می‌شود و همچنین تمامی حوزه‌ها به وسایل سرمایشی مناسب مجهز شده اند.سیدرضا نظری گفت:برنامه جدید امتحانات نهایی از امروز اجرایی شد و امروز دانش آموزان پایه‌های دهم و یازدهم در آزمون شرکت کردند.

او در بازدید از چند حوزه امتحان نهایی در شهر گرگان گفت:پنجاه هزار و ۶۵۳ دانش آموز مقطع دوم متوسطه در گلستان امسال در امتحانات نهایی خرداد ماه شرکت می‌کنند که از این میان چهل و دو هزار و ۸۶۳ نفر دانش‌آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و هفت هزار و ۷۹۰ نفر متقاضی ترمیم نمره هستند.

وی با بیان اینکه ۲۲۸ حوزه امتحان نهایی در سراسر استان برای برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان تجهیز شده است افزود:امنیت این حوزه‌ها توسط مراقبین و همچنین دوربین‌های نظارتی تامین می‌شود و همچنین تمامی حوزه‌ها به وسایل سرمایشی مناسب مجهز شده اند.سیدرضا نظری گفت:برنامه جدید امتحانات نهایی از امروز اجرایی شد و امروز دانش آموزان پایه‌های دهم و یازدهم در آزمون شرکت کردند.

او در بازدید از چند حوزه امتحان نهایی در شهر گرگان گفت:پنجاه هزار و ۶۵۳ دانش آموز مقطع دوم متوسطه در گلستان امسال در امتحانات نهایی خرداد ماه شرکت می‌کنند که از این میان چهل و دو هزار و ۸۶۳ نفر دانش‌آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و هفت هزار و ۷۹۰ نفر متقاضی ترمیم نمره هستند.

وی با بیان اینکه ۲۲۸ حوزه امتحان نهایی در سراسر استان برای برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان تجهیز شده است افزود:امنیت این حوزه‌ها توسط مراقبین و همچنین دوربین‌های نظارتی تامین می‌شود و همچنین تمامی حوزه‌ها به وسایل سرمایشی مناسب مجهز شده اند.


http://www.caspiankhabar.com/95088تبلیغ کانال تلگرامشهروندخبرنگار ما باشید
بسته خبری اختصاصی کاسپین‌خبر
اطلاعیه شرکت گاز گلستان درباره آزمایش نشت گاز
تبلیغات نظام مهندسی ساختمان گلستان سال 96