اخبار گرگان و گلستان|کاسپین خبربازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان
دبستان غیردولتی مهربانی پارس از سال ۹۴ تاسیس شده است که به صورت خاص دانش آموزان بازمانده از تحصیل و کودکان کار را تحت پوشش قرار داده است. این دبستان به صورت خیریه و با حمایت مستقیم سازمان مردم نهاد کنشگران توسعه پارس اداره می شود.

عکاس:مصطفی حسن زاده

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان

بازگشایی مدارس، دبستان مهربانی پارس-گرگان


http://www.caspiankhabar.com/90671تبلیغ کانال تلگرامشهروندخبرنگار ما باشید
بسته خبری اختصاصی کاسپین‌خبر
اطلاعیه شرکت گاز گلستان درباره آزمایش نشت گاز
تبلیغات نظام مهندسی ساختمان گلستان سال 96